เรียน​ CSS Animation | Day 5 - Open 24 Hours

Published on

เขียนวันที่ : Jan 9, 2023

learn-css-animations/day5-open-24-hours
Discord

สวัสดีครับ วันที่ 5 เป็นการทำป้ายไฟ Neon เท่ๆ ด้วยการใช้ text-shadow ครับ และก็มี effect นิดๆหน่อย แรงบันดาลใจจากเว็บ ETH Global Tokyo

Day 5 - Open 24 Hours Neon Light

โค๊ดบน Codepen

See the Pen on https://codepen.io/phonbopit/pen/zYLoBLY/

สามารถดูแบบ Video ได้จาก Link Youtube ครับ

Step 1 - สร้าง Markup

เริ่มแรกผมทำการสร้าง HTML ขึ้นมา ไม่มีอะไรมาก มีแค่ div และก็ข้างในเป็น text

<div class="board">
 <p>OPEN</p>
 <p>24</p>
 <p>HOURS</p>
</div>

Step 2 - CSS

ส่วนของ CSS ก็ใส่ text-shadow ใหักับตัวอักษร และก็ border ให้กับ board

.board {
 width: 420px;
 padding: 4rem;
 border: 10px dotted #53ff50;
}

.board p {
 font-size: 4rem;
 margin: 1.25rem 0;
 letter-spacing: 4px;
 text-align: center;
 animation: blink 4s infinite alternate;
 text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 0 5px #f00, 0 0 10px #f00, 0 0 20px #f00, 0 0 40px #f00,
  0 0 100px #f00, 0 0 200px #f00, 0 0 500px #f00;
}

ต่อมา ส่วนของ Transition ผมตั้งเป้าหมายว่า เมื่อเอาเมาท์ไปคลิก จะให้มัน add class ชื่อ .moveUp และให้ทำการ transition เพิ่ม padding และ opacity ให้กับ #author

#author.moveUp {
 padding: 4rem 1rem;
 transition: all 0.5s ease-in-out;
 opacity: 1;
}

Step 3 - Keyframes

ส่วนนี้เป็นการทำ keyframes เพื่อให้มันมีแสงกระพริบ คล้ายๆไฟตก

@keyframes blink {
 41% {
  opacity: 1;
 }
 43% {
  opacity: 0.6;
 }
 45% {
  opacity: 1;
 }
 47% {
  opacity: 0.8;
 }
 50% {
  opacity: 1;
 }
}

สุดท้าย เรียกใช้ animation เป็นอันเรียบร้อย โดยให้มันรัน infinite

.board p {
 animation: blink 4s infinite alternate;
}

ไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้าครับ สวัสดีครับ

Happy Coding ❤️

Buy Me A Coffee
Discord