เรียน​ CSS Animation | Day 4 - Click Me!

Published on

เขียนวันที่ : Jan 7, 2023

learn-css-animations/day4-click-me
Discord

สวัสดีครับ วันที่ 4 เป็นการทำ ส่วนโชว์ Information โดยเมื่อกด click ก็จะมีข้อความขึ้นมา เป็น animation ครับ

Day 4 - Click Me

โค๊ดบน Codepen

See the Pen on https://codepen.io/phonbopit/pen/YzjGawG/

สามารถดูแบบ Video ได้จาก Link Youtube ครับ

Step 1 - สร้าง Markup

เริ่มแรกผมทำการสร้าง HTML ขึ้นมา โดยมีส่วนแสดง avatar และส่วน author ที่เอาไว้โชว์ information ที่ต้องการ (อาจจะใส่ link social หรือคำอธิบายตัวเองเพิ่มเติมได้ครับ แล้วแต่สะดวก)

<div class="container">
 <div id="avatar">
  <img src="https://0xchai.io/static/images/avatar.png" alt="avatar" />
 </div>
 <div id="author">
  <h3>Chai Phonbopit</h3>
  <p>🇹🇭 Frontend Developer</p>
 </div>
</div>

Step 2 - CSS

เนื่องจาก #author และ #avatar อยู่ตำแหน่งเดียวกัน ผมเลยกำหนดให้เป็น position: absolute และก็ปรับตัว .container ที่เป็น parent เป็น relative

@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@500;700&display=swap");

:root {
 --primary-color: #4363df;
}

body {
 font-family: Poppins, sans-serif;
 background-color: #181818;
 color: #fff;
}

#avatar {
 display: absolute;
 transition: all 0.75s ease-in;
 transform: translateY(0);
 z-index: 10;
 cursor: pointer;
}

#avatar img {
 border-radius: 100%;
 border: 4px solid var(--primary-color);
 width: 128px;
 height: 128px;
}

#author {
 position: absolute;
 display: block;
 text-align: center;
 width: 480px;
 margin: 0 auto;
 border-top: 1px solid;
 border-bottom: 1px solid;
 border-color: var(--primary-color);
 padding: 1rem;
 transition: all 0.6s ease-in-out;
 opacity: 0;
 cursor: pointer;
}

#author h3 {
 font-size: 2rem;
 font-weight: normal;
 letter-spacing: 0.25rem;
}

#author p {
 font-weight: normal;
 text-transform: uppercase;
 letter-spacing: 0.1rem;
 font-size: 0.875rem;
 color: #fff;
}

ต่อมา ส่วนของ Transition ผมตั้งเป้าหมายว่า เมื่อเอาเมาท์ไปคลิก จะให้มัน add class ชื่อ .moveUp และให้ทำการ transition เพิ่ม padding และ opacity ให้กับ #author

#author.moveUp {
 padding: 4rem 1rem;
 transition: all 0.5s ease-in-out;
 opacity: 1;
}

Step 3 - JavaScript

ส่วนนี้เอาไว้จัดการ onclick โดย เมื่อ #avatar ถูกคลิ๊ก ให้ทำการเพิ่ม transform: translateY(-8rem) และเพิ่มคลาส moveUp

จากนั้นก็ setTimeout ให้มันลบ class ออก เพื่อกลับไป position เดิม

const authorElement = document.getElementById("author");
const avatarElement = document.getElementById("avatar");

avatarElement.addEventListener("click", () => {
 avatarElement.style.transform = "translateY(-8rem)";
 authorElement.classList.add("moveUp");

 setTimeout(() => {
  avatarElement.style.transform = "translateY(0px)";
  authorElement.classList.remove("moveUp");
 }, 2500);
});

สุดท้าย ผมก็ได้ ตัว Avatar ง่ายๆ คล้ายๆ นามบัตร (เผื่อเอาไว้ใส่ link ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้)

ไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้าครับ สวัสดีครับ

Happy Coding ❤️

Buy Me A Coffee
Discord