#Hardhat

  • เริ่มต้นเขียน Solidity ด้วย Hardhat
    Published on
    Blockchain

    เริ่มต้นเขียน Solidity ด้วย Hardhat

    ช่วงนี้ผมค่อนข้างอินกับ Smart Contract เพราะกำลังอยู่ในช่วงหัดเขียน หัดลองครับ ก็เลยลองเขียนเป็นบทความเผื่อใครหลายๆ คนที่สนใจเหมือนๆกัน ตัวผมเองก็ยังเป็นมือใหม่มากๆบทความนี้จะพาไปลองส่องตัวโปรเจ็ค ...