#Cs50

บทความทั้งหมด 4 บทความ

 • CS50x : Week 2 - Arrays

  CS50x : Week 2 - Arrays

  Published on
  CS50
  สวัสดีครับ ของ Week 2 เรื่องของ Arrays ผมอาจจะไม่ได้ฟังและดู Video ทั้งหมดนะครับ มีข้ามๆไปบ้าง ส่วนใหญ่คือดู Slide และก็อ่าน Note เอาครับ ซึ่งก็แปล และสรุปจาก Note เป็นหลักครับ...
 • CS50x : Week 1 - C

  CS50x : Week 1 - C

  Published on
  CS50
  เนื้อหา Week 1 - C เริ่มเรียนการเขียนโปรแกรมจริงๆ ด้วยการเขียนภาษาซี สำหรับบทเรียนนี้ มือใหม่ หรือคนที่ไม่เคยหัดเขียนโปรแกรม อาจจะงงๆ กับการใช้งานโปรแกรมได้ และผมม...
 • CS50x : Week 0 - Scratch

  CS50x : Week 0 - Scratch

  Published on
  CS50
  เนื้อหา Week 0 - Scratch เป็นเรื่องทั่วๆไปสำหรับคนที่ไม่เคยเรียน Computer Science ก็จะได้รู้ว่าคอมพิวเตอร์มันอ่านข้อมูล เก็บข้อมูล หรือเข้าใจข้อมูลได้ยังไง binary คืออะไร algorith...
 • จดบันทึกคอร์ส CS50x - Harvard

  จดบันทึกคอร์ส CS50x - Harvard

  Published on
  CS50
  สวัสดีครับ ผมทำบทความชุดนี้ขึ้นมา เพราะอยากจดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนในคอร์ส CS50 นะครับ ได้ทบทวนเนื้อหา ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ฝึกเรียบเรียง และ...