เรียนภาษา Rust ผ่านเว็บ Tour of Rust

Published on

เขียนวันที่ : Apr 12, 2022

tour-of-rust/intro
Discord

สวัสดีครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมพยายามเรียนภาษา Rust บางครั้งเรียนๆ แล้วก็ลืม เลยอยากเขียนบันทึกไว้ บทความนี้ก็เลยมีจุดประสงค์เพื่อใช้จดบันทึกการเรียน Rust ผ่าน Tour of Rust เพื่อทบทวนตัวเอง และให้เข้าใจภาษา Rust มากขึ้นครับ

ซึ่งจริงๆแล้วตัว Tour of Rust มีภาษาไทยนะครับ สำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็อ่านแบบภาษาไทยและเป็นทางการกว่าผมครับ 😅

แต่สำหรับบทความนี้ ผมอาจจะเน้นสรุปในแบบเข้าใจของตัวเองนะครับ มีเพิ่มเติมเนื้อหา มีใส่ link บ้าง เพื่อให้ตัวเองเข้าใจมากขึ้น (บางคำอาจจะใช้ทับศัพท์นะครับ เพราะรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ในการแปลให้เป็นไทย)

ก่อนหน้านี้ผมเขียนบทความ Rust ไว้ - มาหัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Rust กันเถอะ เป็นแบบ Overview คร่าวๆครับ ซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่า ตัวเองยังรู้เกี่ยวกับ Rust น้อย ก็เลยลองเขียนสรุป Tour of Rust พร้อมกับเรียนรู้ไปด้วย น่าจะช่วยให้เราได้เข้าใจมากขึ้น

สำหรับแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่ผมใช้ศึกษา Rust หลักๆ ก็คือ

  • Rust Book และ Rustlings - หนังสือยังไงก็ต้องอ่าน ส่วน Rustlings ยังไม่ต่อเนื่องมากครับ
  • Rust by Example - เป็นตัวอย่าง Rust อ่านพร้อมๆกับ Rust Book บางหัวข้อ
  • Learn X in y Minutes - เอาไว้อ่านแบบเร็วๆ เพื่อทบทวน (น่าจะเหมาะสำหรับคนมีพื้นฐาน Programming)
  • Rust Language Cheat Sheet - เป็น Cheat Sheet ซึ่งมันก็มี ref ไป Book กับ Rust By Example เหมือนกัน
Tour of Rust

มาเริ่ม Tour of Rust กันดีกว่า

Hello World! 🦀

  • เจ้าปูน้อยที่มาสอนเรา มีชื่อว่า Ferris
  • มี Playground ขวามือ ให้เราลองเขียน Rust และลองรันโปรแกรมผ่านเว็บได้เลย
  • เรามักจะเรียกคนเขียนภาษา Rust ว่า Rustacean
  • println! - เป็น macro ที่เอาไว้แสดง output (with newline)
fn main() {
    println!("Hello, 🦀");
}

Hello World สุดคลาสสิค เวลาเรียนภาษา programming ใหม่ๆ ต้องเขียน

Buy Me A Coffee
Discord