#Python

  • หัดเขียน Python เบื้องต้นฟรีด้วยโปรแกรม PyCharm Edu
    Published on
    Web Development

    หัดเขียน Python เบื้องต้นฟรีด้วยโปรแกรม PyCharm Edu

    ช่วงนี้ผมสนใจที่จะหัดเขียน Python ซึ่งจริงๆแล้ว ก็เคยลองอ่านและหัดเขียนบ้าง แต่ว่าไม่ได้จริงๆจังๆ พอซักพักก็ลืมไปหมดแล้ว มาถึงช่วงนี้ก็รู้สึกสนใจอีกครั้ง และได้อ่านหนังสือ Ebooks, Blog รวมถึง Video T...