#Figment

  • เรียน Web3 / DApp เบื้องต้น ด้วย Figment Pathways
    Published on
    Web3

    เรียน Web3 / DApp เบื้องต้น ด้วย Figment Pathways

    สวัสดีครับ วันนี้มาแนะนำ Platform ในการเรียน Web3 / DApp / Smart Contract / Blockchain ครับ ซึ่งช่วงนี้ผมก็น่าจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้ครับ เพราะกำลังเริ่มต้นศึกษา และก็ไม่ได้สนใจแค่ EVM-based ที่สนใจพิเศ...