#Dialog

บทความทั้งหมด 1 บทความ

  • ตัวอย่างการสร้าง Dialog บน Android

    ตัวอย่างการสร้าง Dialog บน Android

    Published on
    Android
    Dialog มันก็คือ Popup ที่เอาไว้แสดง Alert เตือนผู้ใช้ หรือว่า ให้กรอกข้อมูลอะไรก็ว่าไป เป็น Window ขนาดเล็กๆ จริงๆ ไม่ต้องอธิบายอะไรมาก คิดว่าทุกคนคงรู้จัก Dialog อยู่แล้ว ตัวอย่า...