วิธีการ disable textarea

Published on
Web Development
Discord

วิธีการ disable textarea ไม่ให้สามารถ resize หรือขยายมันได้ ใช้ resize: none;

.textarea { resize: none; }
Buy Me A Coffee
Authors
Discord