เอา vglnk affiliate ของ Disqus ออก

Published on
Web Development
Discord

วันนี้กำลังปรับเว็บ ก็สงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆ เว็บเรา มี class vglnk ถูกใส่มาในหน้าเว็บ จะถูกแทรกด้วย class นี้ตลอด โดนอะไร? มี library หรือ 3rd-party ไหนหว่าที่มันติด affiliate ไล่ไปไล่มา เจ้า Disqus นี่เอง

วิธีการเอาออกก็ไม่ยาก ไปที่ หน้า Settings -> Advanced

https://<YOUR_DISQUS>.disqus.com/admin/settings/advanced/

แล้วเลือกเอา Affiliate links ออก ก็จบแล้ว

Aff link
Buy Me A Coffee
Authors
Discord