ต่อ mLab MongoDB ของ Heroku ด้วย Robo 3T

Published on
Web Development
Discord

พอดีว่าวันนี้ได้ลองใช้ MongoDB ใน Heroku ซึ่งเป็นตัว mLab ทีแรกนึกว่าสามารถ Query ผ่าน Dataclip เหมือนกับ Postgres ได้ แต่ว่ามันไม่มีแฮะ เลยต้องใช้ Robo 3T เป็น Client

และวิธีการ connect ก็ไม่ยากมาก อาจจะงงๆนิดๆ ตัวอย่าง MONGODB_URI ของ Heroku จะมี Pattern แบบนี้

mongodb://heroku_123456:th1s1sth3aw3s0mepa$$w0rd@ds9999999.mlab.com:11111/heroku_123456

ดังรูป

mLab URL
  • heroku_123456 : คือ Username
  • th1s1sth3aw3s0mepa$$w0rd : คือ password
  • ds9999999.mlab.com : คือ Host Address
  • 11111 : คือ port
  • heroku_123456 : คือ database name

ต่อ Robo 3T แบบนี้

Robo 3T 01
Robo 3T 01

Done!

Buy Me A Coffee
Authors
Discord