วิธีแก้ปัญหา unknown at rule ของ tailwind css

Published on
Web Dev
vscode-unknown-at-rules-css
Discord

สวัสดีครับ วันนี้มาเขียนบล็อกสั้นๆ แนะนำทริคเล็กๆ น้อยๆ ในการแก้ปัญหา warning ของ VS Code นะครับ ซึ่งจะเกิด เมื่อเราใช้ Tailwind CSS

ปัญหาคือ VS Code จะขึ้น warning Unknown at rule ตรงตำแหน่ง @tailwind base; หรือพวก @apply ต่างๆ แบบรูปข้างล่าง

Unknown Rule

วิธีแก้

วิธีแก้ง่ายๆ คือ เข้า Settings จากนั้น ค้นหา rule เราจะเจอ CSS > Lint : Unknown At Rules ซึ่งมันเป็น warning อยู่

Ignore Rule

ก็ปรับเป็น ignore ซะ ก็แก้ปัญหาได้แล้ว

Ignore Rule

หรือปรับโดยตรงจากไฟล์ JSON ได้เลย แบบนี้

{
  "css.lint.unknownAtRules": "ignore"
}

เรียบร้อยครับ 🤣

Buy Me A Coffee
Authors
Discord