เริ่มต้นใช้งาน Android Notification

Published on
Android
2015/08/android-notification
Discord
Image Credit : http://developer.android.com/

บทความว่าด้วยเรื่องการทำ Notification บน Android ในบทความนี้จะพูดถึงว่า Notification คืออะไร และการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น ไม่รวมถึง Push Notification ต่างๆ เช่น ใช้ Parse , GCM หรือ implement Server เอง (จะไว้เขียนในบทความถัดๆไป)

Notification

Push Basic Combo

Notification คืออะไร ? จริงๆ Notification มันก็คือข้อความแจ้งเตือนรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากพวก Toast หรือ Snackbar ตรงที่ ไม่จำเป็นที่แอพพลิเคชันของเราทำงานอยู่ มันก็สามารถแสดงการแจ้งเตือนข้อความ Notification ได้ นอกจากข้อความแจ้งเตือนแล้ว Notification ยังสั่น หรือมีเสียงได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Notification ได้ที่ Android Notifications

มาลองสร้าง Notification จริงๆกันเลยดีกว่า

Step 1 : Create Project

ทำการสร้างโปรเจ็ค Android ขึ้นมา โดยผมกำหนด API เวอร์ชั่น ดังภาพ

Create New Android Project

Create New Android Project2

ควรทำการดาวน์โหลด Support Library มาซะก่อน เนื่องจากบทความนี้ใช้ NotificationCompat ซึ่งมีใน Support Library เท่านั้น

ไฟล์หลักจะเป็น MainActivity.java และเลเอาท์หลักจะเป็น activity_main.xml

Step 2 : Create Button

ต่อมาทำการเพิ่มปุ่ม Button ปุ่มนี้จะเอาไว้สำหรับกด เพื่อให้โชว์ Notification ฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมาก ใช้ xml syntax onClick:"" ลงไปเลย เนื่องจากขี้เกียจ binding View ในโปรแกรม :) ฉะนั้นไฟล์ activity_main.xml จะได้ดังนี้

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity">

  <Button
    android:id="@+id/btn_notification"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:text="Show Notification"
    android:padding="32dp"
    android:onClick="showNotification"/>

</RelativeLayout>

ที่ไฟล์ MainActivity.java ก็เพิ่มเมธอดสำหรับ onClick event ดังนี้

package com.devahoy.simplenotification;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }

  public void showNotification(View view) {
   // your code goes here.
  }

}

Note : สำหรับวิธีการทำ Button OnClick สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

Step 3 : Create Notification

ส่วนประกอบในการสร้าง Notification จะประกอบไปด้วย

 • setContentTitle() : แสดงหัวข้อของ Notification
 • setContentText() : เอาไว้แสดงข้อความของ Notification
 • setSmallIcon() : เอาไว้แสดงไอคอนของ Notification

ส่วนประกอบอื่นๆ เป็น Optional เสริม เช่น

 • setAutoCancel() : เอาไว้กำหนด ให้ลบ Notification เมื่อกดหรือไม่
 • setGroup() : แบ่งกลุ่มให้กับ Notification
 • setStyle() : ปรับแต่งรูปแบบ Notification
 • setContentIntent() : เอาไว้ส่ง PendingIntent เมื่อกด Notification

การสร้าง Notification จะทำการสร้างจาก NotificationCompat.Builder กัน โดยเพิ่มโค๊ดภายในเมธอด showNotification() ดังนี้

Notification notification =
    new NotificationCompat.Builder(this) // this is context
        .setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher)
        .setContentTitle("DevAhoy News")
        .setContentText("สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทความ Android Notification :)")
        .setAutoCancel(true)
        .build();

ตอนนี้เราก็ได้ Notification ขึ้นมาแล้ว โดยมีไอคอน หัวข้อ และข้อความตามที่เรากำหนด แต่ว่ามันจะไม่โชว์บน ActionBar จนกว่าเราจะสั่ง และคำสั่งที่จะใช้โชว์ก็คือ notify() ซึ่งต้องใช้คลาส NotificationManager เข้ามาช่วย ดังนี้

NotificationManager notificationManager =
    (NotificationManager) getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);
notificationManager.notify(1000, notification);

โดยเมธอด notify(int id, Notification notification) จะรับ parameter เป็น id และ ออปเจ็ค Notification ที่เราทำการสร้างขึ้นก่อนหน้านี้

ทดสอบรันโปรแกรม เมื่อคลิก Button จะเห็น Notification ปรากฎ แสดงว่าถูกต้อง

Notification

แต่ว่าเดี๋ยวก่อน เมื่อกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่หรือไม่? ต่อมาเราลองเขียนเพิ่ม ว่า เมื่อมีการกด Notification จะให้มันไปทำงานอะไรต่อดี

Step 4 : Notification Actions

ต่อมา ทำการเพิ่ม Action เมื่อกด Notification ในตัวอย่าง จะทำการเปิดเว็บไซต์ devahoy.com โดยใช้ PendingIntent ดังนี้ เพิ่มโค๊ดไว้ก่อนการสร้าง Notification

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,
    Uri.parse("https://devahoy.com"));
PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent, 0);

จากนั้นตรงส่วน NotificationCompat.Builder() ที่เอาไว้สร้าง Notification ก็ทำการเพิ่ม setContentIntent() ดังนี้

Notification notification =
    new NotificationCompat.Builder(this) // this is context
        .setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher)
        .setContentTitle("DevAhoy News")
        .setContentText("สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทความ Android Notification :)")
        .setAutoCancel(true
        .setContentIntent(pendingIntent)
        .build();

สุดท้ายเมธอด showNotification()  จะได้ดังนี้

public void showNotification(View view) {

  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,
      Uri.parse("https://devahoy.com/blog/2015/08/android-notification/"));
  PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent, 0);

  Notification notification =
      new NotificationCompat.Builder(this)
          .setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher)
          .setContentTitle("DevAhoy News")
          .setContentText("สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทความ Android Notification :)")
          .setAutoCancel(true)
          .setContentIntent(pendingIntent)
          .build();

  NotificationManager notificationManager =
      (NotificationManager) getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);
  notificationManager.notify(1000, notification);
}

เอ๊ะถ้าเรา อยากจะทำการเปิดอีก Activity แทนที่จะเปิดหน้าเว็บด้วย PendingIntent จะทำได้ไหม ? คำตอบคือได้ครับ

Step 5 : Start new Activity

ทำการสร้าง Activity ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งตัวชื่อว่า PushActivity.java

package com.devahoy.simplenotification;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

public class PushActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_push);
  }
}

และไฟล์ activity_push.xml ดังนี้

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/txt_message"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerInParent="true"/>

</RelativeLayout>

จากนั้นเพิ่ม PushActivity ลงไปใน AndroidManifest.xml ดังนี้

<application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@mipmap/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:theme="@style/AppTheme" >
   <activity
     android:name=".MainActivity"
     android:label="@string/app_name" >
     <intent-filter>
       <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
       <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
   </activity>

   <activity
     android:name=".PushActivity"
     android:parentActivityName=".MainActivity">
     <meta-data
       android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY"
       android:value=".MainActivity"/>
   </activity>
 </application>

จากนั้นที่คลาส MainActivity.java ทำการสร้าง Intent ขึ้นมาใหม่แทนอันเก่า ดังนี้

// Uri.parse("https://devahoy.com/posts/android-notification/"));
// PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent, 0);

Intent intent = new Intent(this, PushActivity.class);
intent.putExtra("message", MESSAGE);
TaskStackBuilder stackBuilder = TaskStackBuilder.create(this);
stackBuilder.addParentStack(PushActivity.class);
stackBuilder.addNextIntent(intent);
PendingIntent pendingIntent =
    stackBuilder.getPendingIntent(0, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

ส่วนข้อความและ title ก็ประกาศเป็น static final ไป

private static final String TITLE = "Devahoy News";
private static final String MESSAGE = "สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทความ Android Notification :)";

เมื่อแตะ Notification จะ putExtra() ส่งข้อความไปยัง PushActivity ด้วย ฉะนั้นที่คลาส PushActivity.java ก็ทำการรับ Intent และแสดงข้อความใส่ TextView ดังนี้

package com.devahoy.simplenotification;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.widget.TextView;

public class PushActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_push);

    Bundle bundle = getIntent().getExtras();

    String message = bundle.getString("message");

    TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.txt_message);
    textView.setText(message);
  }
}

ทดสอบรันโปรแกรมอีกครั้ง ลองกดปุ่ม Button เพื่อแสดง Notification  และเมื่อแตะ Notification แอพก็จะไปเปิดหน้า PushActivity ซึ่งมีข้อความแสดงอยู่ เป็นอันเรียบร้อย :D

สรุปขั้นตอนการสร้าง Notification

 1. ใช้ Notification.Builder() เพื่อทำกำหนดค่าต่างๆ จากนั้น build() เพื่อให้ได้ออปเจ็คNotification ขึ้นมา
 2. ใช้ NotificationManager เพื่อทำการแสดง Notification ด้วย notify()
 3. หากต้องการเพิ่ม Action ให้ Notification ก็ต้องทำการกำหนด ก่อนที่จะทำการ build()

สุดท้าย Notification ก็ยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะ custom อะไรได้มากมาย ทั้งการใส่ Progress ลงบน Notification การกำหนดความสำคัญ (Priority) ใส่การสั่น เพิ่มเสียง เพ่ิม/ลบ Stack Notification หรืออื่นๆอีกเยอะแยะ ลองไปเล่นกันดูครับ สำหรับบทความนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ :)

Buy Me A Coffee
Authors
Discord