การสร้าง Tab บน Android ด้วยการใช้ TabHost และ ActionBar Tab

Published on
Android
2014/09/android-tab-with-tabhost-and-actionbar-tab
Discord

บทความ Android วันนี้ ขอนำเสนอเรื่อง การสร้าง Tab ให้กับแอพ Android ตัวอย่าง Tab ใน Android จะมีหน้าตาแบบนี้

Tab

Tab Standard

การสร้าง Tab บน Android ทำได้ 2 วิธีคือ

สร้างโปรเจ็ค

เริ่มต้นมา ก็ให้ทำการสร้างโปรเจ็คขึ้นมาครับ

Create Project

Create Project2

Create Project3

Create Project4

สร้าง Tab โดยใช้ TabHost

สำหรับวิธีแรก เป็นการสร้าง Tab โดยใช้ TabHost ซึ่งมันทำได้ทั้งการ extends TabActivity ซึ่งปัจจุบันมัน deprecated ไปแล้ว นั่นหมายถึงในอนาคตมันถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ว่าปัจจุบันยังใช้ได้อยู่ แค่ไม่นิยม และไม่แนะนำ ให้ใช้ และการทำ TabHost โดยไม่ใช้ TabActivity

TabHost เป็นเลเอาท์ชนิดหนึ่ง ที่ภายในจะมี TabWidget ไว้แสดงชื่อของแท็ป และอีกส่วนคือ FrameLayout เอาไว้เป็นส่วนแสดงข้อมูล

ตัวอย่างโครงสร้างของ TabHost เมื่ออยู่ในรูป xml โดยแก้ไขไฟล์ activity_my.xml เป็นดังนี้ ( ตัว TabHost จะประกาศ id เป็นชื่อเราเอง ส่วน TabWidget และ FrameLayout จะใช้ id ของทาง Android นั่นก็คือ @android:id/tabs และ @android:id/tabcontent )

<TabHost
  android:id="@+id/tabhost"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <LinearLayout
    android:id="@+id/linear"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <TabWidget
      android:id="@android:id/tabs"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content">
    </TabWidget>

    <FrameLayout
      android:id="@android:id/tabcontent"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">
    </FrameLayout>

  </LinearLayout>

</TabHost>

TabHost

จากนั้นเปิดไฟล์ MyActivity ขึ้นมา ในส่วนของ onCreate() จะเป็นดังนี้

 @Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_my);

  TabHost tabHost = (TabHost) findViewById(R.id.tabhost);

  TabHost.TabSpec tabSpec = tabHost.newTabSpec("tab1")
      .setIndicator("KitKat")
      .setContent(new Intent(this, Tab1.class));

  TabHost.TabSpec tabSpec2 = tabHost.newTabSpec("tab2")
      .setIndicator("Jelly Bean")
      .setContent(new Intent(this, Tab2.class));

  TabHost.TabSpec tabSpec3 = tabHost.newTabSpec("tab3")
      .setIndicator("Gingerbread")
      .setContent(new Intent(this, Tab3.class));

  tabHost.addTab(tabSpec);
  tabHost.addTab(tabSpec2);
  tabHost.addTab(tabSpec3);
}

ด้านบนเป็นการ เชื่อม TabHost ที่ประกาศไว้ใน Layout xml จากนั้นก็สร้าง TabHost โดยหลักการ และขั้นตอนการสร้าง TabHost มีดังนี้

 1. สร้างออปเจ็ค TabHost ขึ้นมา โดยใช้ TabHost ที่ประกาศไว้ใน xml และทำการเรียก .setup()
 2. สร้าง TabSpec ขึ้นมา ภายใน TabSpec ประกอบไปด้วย 2.1 newTabSpec() : เป็นเหมือนการกำหนดชื่อ tag 2.2 setIndicator() : ใส่ชื่อ Title ที่เราต้องการให้มันโชว์ในส่วนแท็ป 2.3 setContent() : เลือก Content เป็น Activity ที่เราต้องการ
 3. เพิ่ม TabSpec เข้าไปใน TabHost ด้วยคำสั่ง addTab()

่ต่อมาเรายังไม่มี Activity ที่ชื่อ Tab1, Tab2 และ Tab3 ก็ทำการสร้างขึ้นมาครับ โดยทั้งสามตัวใช้ไฟล์ layout ร่วมกัน ต้องการให้แค่เปลี่ยนสี background เท่านั้น

ไฟล์ tab.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:orientation="vertical"
       android:id="@+id/linear"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="match_parent">

</LinearLayout>

ไฟล์ Tab1.java

package com.devahoy.android.simpletab;

import android.app.Activity;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.widget.LinearLayout;

public class Tab1 extends Activity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.tab);

    LinearLayout linearLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.linear);
    linearLayout.setBackgroundColor(Color.parseColor("#f62355"));
  }
}

ไฟล์ Tab2.java

package com.devahoy.android.simpletab;

import android.app.Activity;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.widget.LinearLayout;

public class Tab2 extends Activity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.tab);

    LinearLayout linearLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.linear);
    linearLayout.setBackgroundColor(Color.parseColor("#00b06b"));
  }
}

ไฟล์ Tab3.java

package com.devahoy.android.simpletab;

import android.app.Activity;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.widget.LinearLayout;

public class Tab3 extends Activity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.tab);

    LinearLayout linearLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.linear);
    linearLayout.setBackgroundColor(Color.parseColor("#3982d7"));
  }
}

ทำการแก้ไขไฟล์ AndroidManifest.xml ด้วย เนื่องจากเราทำการเพิ่ม Activity เข้าไป

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.devahoy.android.simpletab" >

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name=".MyActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>

    <activity android:name=".Tab1" />
    <activity android:name=".Tab2" />
    <activity android:name=".Tab3" />
  </application>

</manifest>

ทดสอบรันโปรแกรมดู ซักหน่อย....

ปรากฎว่ามี error

Caused by: java.lang.IllegalStateException: Did you forget to call 'public void setup(LocalActivityManager activityGroup)'?

เนื่องจากว่าตัว TabHost มันจำเป็นต้องใช้ ActivityGroup ด้วย ซึ่งจริงๆถ้าเราใช้ TabActivity มันจะไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่า TabActivity มันก็ extends มาจาก ActivityGroup อีกทีนึง

แต่เมื่อไม่มี ActivityGroup เราก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ LocalActivityManager เข้ามาช่วยครับ โดยการประกาศตัวแปรเป็น global จากนั้นก็ส่งตัวแปรใช้ tabHost.setUp() ดังนี้

public class MyActivity extends Activity {

  LocalActivityManager mLocalActivityManager;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_my);

    mLocalActivityManager = new LocalActivityManager(this, false);
    mLocalActivityManager.dispatchCreate(savedInstanceState);

    TabHost tabHost = (TabHost) findViewById(R.id.tabhost);
    tabHost.setup(mLocalActivityManager);

    ...
  }
}

จากนั้นเพิ่มเมธอด onResume() และ onPause() สุดท้ายไฟล์จะได้ดังนี้

package com.devahoy.android.simpletab;

import android.app.Activity;
import android.app.LocalActivityManager;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TabHost;


public class MyActivity extends Activity {

  LocalActivityManager mLocalActivityManager;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_my);
    mLocalActivityManager = new LocalActivityManager(this, false);
    mLocalActivityManager.dispatchCreate(savedInstanceState);

    TabHost tabHost = (TabHost) findViewById(R.id.tabhost);
    tabHost.setup(mLocalActivityManager);

    TabHost.TabSpec tabSpec = tabHost.newTabSpec("tab1")
        .setIndicator("KitKat")
        .setContent(new Intent(this, Tab1.class));
    TabHost.TabSpec tabSpec2 = tabHost.newTabSpec("tab2")
        .setIndicator("Jelly Bean")
        .setContent(new Intent(this, Tab2.class));
    TabHost.TabSpec tabSpec3 = tabHost.newTabSpec("tab3")
        .setIndicator("Gingerbread")
        .setContent(new Intent(this, Tab3.class));

    tabHost.addTab(tabSpec);
    tabHost.addTab(tabSpec2);
    tabHost.addTab(tabSpec3);
  }

  @Override
  protected void onPause() {
    super.onPause();
    mLocalActivityManager.dispatchPause(!isFinishing());

  }

  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    mLocalActivityManager.dispatchResume();
  }
}

ทดสอบรันโปรแกรมอีกครั้ง

TabHost

ทีนี้ถ้าอยากแก้ไขข้อมูลแต่ละ Tab ก็ไปจัดการหน้า Tab1, Tab2, Tab3 เหมือนเป็นหน้า Activity อีกหน้าได้เลย

สร้าง Tab โดยใช้ ActionBar

การสร้าง Tab โดยใช้ ActionBar นั้นเป็นวิธีดีกว่า TabHost เนื่องจากว่ามันทันสมัยกว่า เป็นปัจจุบันกว่า รวมถึงง่ายกว่าด้วย

ขั้นตอนการสร้าง Tab จาก ActionBar นั้น มีขั้นตอนดังนี้

 1. สร้าง ActionBar ขึ้นมา จากนั้นก็สั่งให้เป็นโหมด Tab
 2. สร้าง ActionBar.Tab ขึ้นมา โดยใช้ ActionBar.newTab() และต้องทำการกำหนด TabListener ให้กับ Tab ทุกอันด้วย
 3. เพิ่ม Tab เข้าไปใน ActionBar ด้วย ActionBar.addTab()

เมื่อมีขั้นตอนการสร้างแล้ว ฉะนั้นก็มาเริ่มต้นเลย เริ่มจาก สร้างคลาสใหม่ ขึ้นมาคลาสนึงชื่อว่า ActionBarTabActivity.java มีโค๊ดดังนี้

package com.devahoy.android.simpletab;

import android.app.ActionBar;
import android.app.Activity;
import android.app.FragmentTransaction;
import android.os.Bundle;

public class ActionBarTabActivity extends Activity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    ActionBar actionBar = getActionBar();
    actionBar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_TABS);
  }
}

ด้านบนเป็นการกำหนดให้ ActionBar อยู่ในโหมด Tab ภาพด้านล่างเปรียบเทียบว่า Tab กับไม่มี Tab แตกต่างกันอย่างไร

Diff Tab

ต่อมาก็ทำการสร้าง ActionBar โดยทำตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ด้านบน จะได้โค๊ดดังนี้

package com.devahoy.android.simpletab;

import android.app.ActionBar;
import android.app.Activity;
import android.app.FragmentTransaction;
import android.os.Bundle;

public class ActionBarTabActivity extends Activity implements ActionBar.TabListener {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    ActionBar actionBar = getActionBar();
    actionBar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_TABS);

    for (int i = 1; i <= 3; i++) {
      ActionBar.Tab tab = actionBar.newTab()
          .setText("Tab#" + i)
          .setTabListener(this);
      actionBar.addTab(tab);
    }
  }

  @Override
  public void onTabSelected(ActionBar.Tab tab, FragmentTransaction ft) {

  }

  @Override
  public void onTabUnselected(ActionBar.Tab tab, FragmentTransaction ft) {

  }

  @Override
  public void onTabReselected(ActionBar.Tab tab, FragmentTransaction ft) {

  }
}

ทดสอบรันโปรแกรม

Tab Actionbar

เราก็จะได้ตัว Tab ขึ้นมาแล้ว ต่อไป ก็จะเป็นการใส่ content ให้กับ Tab แต่ละหน้า การใส่คอนเท้น เราจะใช้ Fragment เพื่อเอาไว้แสดงข้อมูล และใช้การ implement ActionBar.TabListener

สร้างคลาส MyFragment ขึ้นมา เป็น inner class ไปเลยครับ ดังนี้

package com.devahoy.android.simpletab;

import android.app.ActionBar;
import android.app.Activity;
import android.app.Fragment;
import android.app.FragmentTransaction;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.LinearLayout;

public class ActionBarTabActivity extends Activity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    ActionBar actionBar = getActionBar();
    actionBar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_TABS);

    for (int i = 1; i <= 3; i++) {
      ActionBar.Tab tab = actionBar.newTab()
          .setText("Tab#" + i)
          .setTabListener(this);
      actionBar.addTab(tab);
    }
  }

  public static class MyFragment extends Fragment {

    private String color;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      Bundle args = getArguments();
      color = args.getString("color");
    }

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {

      View view = inflater.inflate(R.layout.tab, container, false);

      LinearLayout linearLayout = (LinearLayout) view.findViewById(R.id.linear);
      linearLayout.setBackgroundColor(Color.parseColor(color));

      return view;
    }
  }
}

ด้านบนเป็นการสร้าง Fragment ขึ้นมา เพื่อจะเอาไว้แสดงเนื้อหา ซึ่งตัวเนื้อหา เป็นเพียงแค่ การเปลี่ยนสีพื้นหลังเฉยๆ โดยรับ argument เป็นโค๊ดสี ที่เมธอด onCreate และ onCreateView() ก็นำค่าที่ได้ มาแสดงเป็นพื้นหลัง

ต่อมาก็ทำการ implements ActionBar.TabListener โดยมี 3 เมธอด ดังนี้

package com.devahoy.android.simpletab;

import android.app.ActionBar;
import android.app.Activity;
import android.app.Fragment;
import android.app.FragmentTransaction;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.LinearLayout;

public class ActionBarTabActivity extends Activity implements ActionBar.TabListener {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    ...
  }

  @Override
  public void onTabSelected(ActionBar.Tab tab, FragmentTransaction ft) {

  }

  @Override
  public void onTabUnselected(ActionBar.Tab tab, FragmentTransaction ft) {

  }

  @Override
  public void onTabReselected(ActionBar.Tab tab, FragmentTransaction ft) {

  }
}

ส่วนที่เราต้องการคือ เมื่อไหร่ที่ทำการกด Tab ก็จะให้แสดงเนื้อหาขึ้นมา ฉะนั้น เราก็จะทำในเมธอด onTabSelected() แล้วก็ทำการสร้าง Fragment ขึ้นภายใน Listener นี้ดังนี้

@Override
public void onTabSelected(ActionBar.Tab tab, FragmentTransaction ft) {

  Fragment fragment = new MyFragment();
  Bundle args = new Bundle();

  switch (tab.getPosition()) {
    case 0:
      args.putString("color", "#2574a9");
      fragment.setArguments(args);
      break;
    case 1:
      args.putString("color", "#36d5b5");
      fragment.setArguments(args);
      break;
    case 2:
      args.putString("color", "#f9640f");
      fragment.setArguments(args);
      break;
  }

  ft.replace(android.R.id.content, fragment);
}

ด้านบนก็เป็นการสร้าง Fragment โดยการส่ง argument เป็นค่าสีไปด้วย คำสั่ง setArguments() ค่านี้ จะสามารถเข้าถึงด้วย getArguments().getString() ในคลาส Fragment สุดท้ายลองรันโปรแกรม จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

ActionBar Tab

อีกบทความนึง ที่พูดถึงการทำ ActionBar Tab ร่วมกับ ViewPager ครับ อ่านได้ที่นี่ สอนการใช้งาน ViewPager

สรุป

ถึงแม้ว่าการสร้าง Tab บน Android จะสามารถสร้างได้หลายวิธี แต่วิธีปัจจุบันที่ดีที่สุด ควรจะใช้ ActionBar.Tab มากกว่า เนื่องจากมันถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับ Fragment และ FragmentManager ส่วนการทำ TabHost หรือใช้ TabActivity มันก็สร้างได้เหมือนกัน แต่ว่ามันถูก deprecated ตั้งแต่ API 13 แล้ว ฉะนั้นเลี่ยงได้ก็เลียง ไม่ต้องใช้ครับ เพราะมันการันตีแน่นอน ว่าอนาคต มันจะถูกยกเลิกถาวร จะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ไขบ่อยๆ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมสั้นๆง่ายๆคือ

 • ActionBar.Tab : เป็นรูปแบบใหม่ ใช้ Fragment
 • TabHost : เป็นรูปแบบเก่า ใช้ Activity

สุดท้าย Source Code อยู่ที่ Github

Buy Me A Coffee
Authors
Discord