การทำ GridView บน Android แบบง่ายๆ

Published on
Android
2014/06/android-gridview-tutorial
Discord

Font Credit: http://fontfabric.com/nexa-free-font/

วันนี้ขอนำเสนอตัวอย่าง Layout รูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมไม่แพ้ ListView เลย นั่นก็คือ GridView นั่นเอง ตัวอย่างของ GridView หน้าตาประมาณนี้

GridView

รูปจาก http://developer.android.com/

วิธีการสร้าง GridView

วิธีการสร้าง GridView นั้น ขั้นตอนการสร้างต่างๆ เหมือนกับการสร้าง ListView เลย หากใครเคยสร้าง ListView ต้องบอกว่าการทำ GridView นั้นง่ายมากๆครับ ขั้นตอนการทำ ไล่ไปทีละ Step ก็มีดังนี้ครับ

 1. สร้าง GridView ไว้ในไฟล์ activity_main.xml
 2. setAdapter() ให้กับ GridView
 3. สร้าง CustomAdapter โดยทำการ extends BaseAdapter

Step 1: สร้าง GridView

เริ่มแรกเลย ก็ให้เปิดไฟล์ res/layout/activity_main.xml จากนั้นก็สร้างแท็ก GridView ขึ้นมา ดังนี้

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GridView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     android:id="@+id/gridview"
     android:layout_width="match_parent"
     android:layout_height="match_parent"
     android:columnWidth="120dp"
     android:numColumns="auto_fit"
     android:verticalSpacing="4dp"
     android:horizontalSpacing="4dp"
     android:stretchMode="columnWidth"
     android:gravity="center" />
 • columnWidth : คือความกว้างของ GridView มีขนาด 90dp
 • numColumns : คือจำนวน Column ของ GridView ใช้ auto_fit คือจำนวนจะอ้างอิงตามหน้าจอ ยิ่งจอกว้าง Column ก็จะเยอะตาม
 • verticalSpacing, horizontalSpacing : ช่องว่างระหว่างแนวตั้ง แนวนอน ของ GridView
 • stretchMode : ควบคุมให้ไอเท็มใน GridView หากมีที่ว่างให้ยืดขยายจนเต็ม ความกว้างของ Column

Step 2: setAdapter ให้กับ GridView

ขั้นตอนนี้จะทำการตั้งค่าให้กับ GridView ที่ประกาศไว้ในไฟล์เลเอาท์ โดยการเปิดคลาส MainActivity.java ขึ้นมา แก้ไขเมธอด onCreate() ดังนี้

package com.devahoy.sample.gridview;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.GridView;
import android.widget.Toast;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    GridView gridview = (GridView) findViewById(R.id.gridview);
    gridview.setAdapter(new CustomAdapter(this));


    gridview.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
      public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View v, int position, long id) {
        Toast.makeText(MainActivity.this, "" + position, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
  }
}

โค๊ดจะยัง error อยู่ เนื่องจากยังไม่ได้สร้างคลาส CustomAdapter นะครับ

โค๊ดด้านบนไม่มีอะไร แค่ทำการเชื่อม GridView ในโค๊ดจาวากับที่ประกาศไว้ในเลเอาท์ จากนั้นก็ใช้ setAdapter() โดยใช้ CustomAdapter ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้แสดงเนื้อหา เหมือนกับการทำ ListView เลย สุดท้าย ก็ใช้ setOnItemClickListener() เพื่อโชว์ข้อความเมื่อกดที่ GridView

Step 3: สร้าง CustomAdapter

ในส่วนนี้จะเป็นการแสดงรูปภาพด้วย GridView แต่ว่าผมขี้เกียจหาไฟล์รูปภาพมาหลายๆภาพ ก็เลยเอามันเป็นรูปเดียวไปเลยละกันครับ เพราะฉะนั้น ก็จะใช้ไฟล์รูปภาพ chai.png ซึ่งก็คือรูปของผมเอง ส่วนใครจะใช้รูปอื่น ก็ตามสะดวกครับ แล้วเซฟไว้ใน res/drawable หรือ res/drawable-hdpi ก็ได้

ทำการสร้างคลาส CustomAdapter ขึ้นมา แล้วทำการ extends BaseAdapter ดังนี้

package com.devahoy.sample.gridview;

import android.content.Context;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.GridView;
import android.widget.ImageView;

public class CustomAdapter extends BaseAdapter {
  private Context mContext;

  public CustomAdapter(Context context) {
    mContext = context;
  }

  public int getCount() {
    return 24;
  }

  public Object getItem(int position) {
    return null;
  }

  public long getItemId(int position) {
    return 0;
  }

  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    ImageView imageView;

    if (convertView == null) {
      imageView = new ImageView(mContext);
      imageView.setLayoutParams(new GridView.LayoutParams(
          ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 200));
      imageView.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_XY);
      imageView.setPadding(4, 4, 4, 4);
    } else {
      imageView = (ImageView) convertView;
    }

    imageView.setImageResource(R.drawable.chai);
    return imageView;
  }

}

จากข้างบน ผมให้มันโชว์ GridView ทั้งหมด 24 รูป โดยใช้ getCount() ส่วนในเมธอด getView() ก็คือการสร้าง ImageView ขึ้นมา (ที่จริงใช้สร้างเป็น layout xml แล้วข้างในเป็น ImageView แล้วถึงใช้ findViewById ก็ได้เหมือนกัน) แต่วิธีนี้คือการสร้าง ImageView ในโค๊ดจาวาเลย setLayoutParams(width, height) มันก็เหมือนกับการประกาศ layout_width และ layout_height ในไฟล์ xml เลยครับ ซึ่งผมกำหนด width เป็น match_parent และ height เท่ากับ 200dp ส่วน setScaleType() ก็มีค่าเท่ากับ android:scaleType="fitXY"

สุดท้าย เมื่อทดสอบรันโปรแกรม ผลที่ได้จะเป็นดังนี้

Result GridView

ฝากไว้ไปคิดนิดนึง สำหรับผู้ที่เข้ามาอ่านทุกท่านครับ บทความนี้ก็แสดงวิธีการใช้ GridView ไปแล้ว แต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์คือ มันมีแค่รูปเดียวเอง ก็เลยอยากฝากไว้ไปลอง ให้มันแสดงรูปหลายๆรูปหน่อยครับ (ใบ้ให้นิดนึงว่า รูปเซฟไว้ใน res/drawable แล้วก็เก็บ รูปแต่ละรูปไว้ใน array ครับ)

เดี๋ยวบทความต่อไป ผมจะนำมาประยุกต์กับการใช้ GridView + โหลดรูปจาก URI กันครับ

Buy Me A Coffee
Authors
Discord