แนะนำ Shortcut Key บน Eclipse

Published on
Eclipse
2014/03/eclipse-shortcut-keys
Discord

Eclipse เป็นหนึ่งใน IDE ที่นิยมมากในปัจจุบันสำหรับชาว Java Developer ทั้งการใช้ในการเขียน Java SE, Java ME , GUI , Swing , JSP&Servlets , JSF รวมถึง framework ต่างๆเช่น Strut Spring Hibernate และมี plugin ให้เลือกใช้มากมายรวมถึง Android Develop Tools ของระบบ android หรือแม้แต่ใช้เขียนในภาษาอื่นๆ เช่น PHP, CSS&HTML&JS ซึ่งแทบทุกคน น่าจะรู้จักกันดี บางคนใช้งานจนคล่องแล้วหรือบางคนใช้พอได้บ้าง วันนี้ก็เลยจะมานำเสนอ ทริค เทคนิค การใช้ short-cut หรือ key ที่ทำให้การเขียนโค๊ดของคุณ รวดเร็วขึ้น สะดวกสบายขึ้น และช่วยลดเวลาในการทำงานลงได้มากทีเดียว

Short-Cut Key

Ctrl + Spacebar ใช้สำหรับ Code Assistant เหมือนเป็นตัวช่วยเวลาจำ syntax ไม่ได้ หรือโชว์เมธอด ชื่อคลาส

Ctrl + 1 ใช้สำหรับ เปิด quickfix ตัวช่วย

Ctrl + Shift + P เพื่อดู scope ของปีกกา อันนี้ช่วยได้มากเวลา ใช้งาน if else หรือมีปีกกาเยอะๆ

Ctrl + Shift + R เพื่อ search หา file ใน Project

Ctrl + Shift + T เพื่อ search หา class ว่าอยู่ใน package ใด

Ctrl + Shift + เพื่อกลับไปยัง method ก่อนหน้า

Ctrl + Shift + เพื่อกลับไปยัง method ถัดไป

Ctrl + . และ Ctrl + , ใช้เพื่อไปยังตำแหน่งที่เกิด error หรือ warning ในโค๊ด

Ctrl + L ระบุตัวเลข เพื่อไปยังบรรทัดที่ต้องการ

Ctrl + / เพื่อคอมเม้น แบบ บรรทัดเดียว ( // ) และ กดอีกครั้งเพื่อเอาคอมเม้นออก

Ctrl + Shift + / เพื่อคอมเม้น แบบหลายบรรทัด ( /../ )

Ctrl + Shift + เพื่อเอาคอมเม้นแบบหลายบรรทัดออก

Suggestion

การพิมพ์ System.out.prinln() อย่างง่าย

พิมพ์ sysout + Ctrl + Space ใช้ได้กับโปรเจค java และไฟล์ .java แค่เพียงพิมพ์ sysout จากนั้นกด Ctrl + spacebar

การ import Class อย่างง่าย

ตัวอย่าง class นี้ยังไมไ่ด้ทำการ import class ใดๆเลย ที่เรียกใช้งาน

เมื่อเรากด Ctrl + Shift + O Eclipse จะทำการ import class ให้เราอัตโนมัติ เป็นดังนี้

ดูรายละเอียด Class

กด Ctrl ค้างไว้ และเลือก คลาสที่เราต้องการดูข้อมูลเช่น คลาส Date

ดูลำดับชั้นของ Class

กด Ctrl + T จะมีป็อปอัพ ขึ้นมา แสดงลำดับชั้นของคลาส ว่าสืบทอดมาจากคลาสใดเป็นลำดับๆ รวมถึงว่ามีคลาสใด สืบทอดจากคลาสนี้ไปได้ด้วย เช่น คลาส

เมื่อกดแล้ว จะโชว์ลำดับประมาณนี้

คำเตือน : อย่ากด Ctrl + T ที่คลาส Object ถ้าเครื่องไม่แรงพอ อาจใช้เวลานาน หรือบางทีโปรแกรมค้างไปเลย

Buy Me A Coffee
Authors
Discord